Zīmēšanas nodarbībās gan teorētiski, gan praktiski apgūsiet priekšmetu attēlošanas līdzekļus un paņēmienus plaknē. Iemācīsim meitenes figūras skicēšanu statikā un dinamikā pielietojot proporcionālās shēmas.

Zīmēsim atsevišķus tērpa elementus un to detaļas. Tāpat arī neiztiksim bez apavu, aksesuāru un rotaslietu grafiskajiem uzmetumiem.

Gala rezultātā izveidosim aplikāciju zīmēju kartes.

Pedagogs: Amanda Krūmiņa